Zastępstwa na dzień   27  maj 2019   /poniedziałek/   

Nauczyciele nieobecni:          M. Bręcławska, 

Klasa III TE- wycieczka klasowa. Opiekunowie: U.Szczytyńska, M.Szczytyński

Numer lekcji

Klasa/ grupa

Nauczyciel zastępujący

3,4,5

III TL

B.Gudz

6

II TL

K.Ramian

5

I TL

J.Słomka