Ogłoszenie

W dniach 12,13,14 czerwca ze względu na trwające upały zajęcia dydaktyczne zostają skrócone do 30 minut i będą odbywać się według harmonogramu:

Lekcja

 Czas trwania

1

7.10 -7.40

2

7.45 - 8.15

3

8.20 -  8.50

4

8.55 – 9.25

5

9.30 -  10.00

Przerwa  15 minut

6

10.15 – 10.45

7

10.55 -  11.25

8

11.30 – 12.00

9

12.05- 12.35

 

Zastępstwa na dzień  12   czerwiec  2019   /środa/   

Nauczyciele nieobecni:     M. Bręcławska,  K.Ramian, A.Piotrowska, I.Krzemyk

Numer lekcji

Klasa/ grupa

Nauczyciel zastępujący

1.2

II TL

B.Serwan-Partyńska

3

II TL

M.Paczeniak

4

III TL

B.Gudz

6

I TL

J.Lipiec

7

III TL

B.Gudz

5

II TAK

T.Szustak

6

II TAK

T.Szustak

1

I TET

Na lekcję 2

2

I TL

Na lekcję 3

3

I TSH

A.Wiechetek

7,8,9

I TET.I TSH- wf chłopcy

Do domu