Zastępstwa na dzień   17   październik  2019   /czwartek/      

Nauczyciele nieobecni:     M.Szczytyński, J.Słomka- zawody, J.Strycharz

KLASA    III TL - PRAKTYKA ZAWODOWA 30.09.2019-  25.10.2019

Numer lekcji

Klasa/ grupa

Nauczyciel zastępujący

4

III TEH, III TSA- wf chłopcy

Całość I.Krzemyk

7,8

I TLE- wf dziewczęta

Do domu

1

I TSH, I TLE – gr N2

Na lekcję 2

2

IV TLK/N2

B.Gudz

4

IV TS, IV TE/N2

Na lekcję 5