Zastępstwa na dzień  22   styczeń   2018  /poniedziałek/   

Nauczyciele nieobecni:     Z.Motyka. J.Wójcik, A.Serafin- zawody

Numer lekcji

Klasa/ grupa

Nauczyciel zastępujący

2

III TAK

K.Ramian

3

III TAK

K.Ramian

4

III TAK

K.Ramian

6

IV TAK

M.Bręcławska

7

IV TAK

M.Bręcławska

7,8

II TAK

Do domu

3

II TAK

M.Motyka

4

II TAK

J.Lipiec

5

I TAK

J.Lipiec

6

I TAK

E.Klimczyk

7,8,9

II TE- gr dziewcząt

Do domu

 

 Uwaga!

Organizacja zajęć w dniu   22 stycznia 2018 /poniedziałek/ 

 

Wszystkie lekcje będą skrócone do 30 minut, przerwy   5 minut, 1 długa przerwa 15 minut.

 

Uwaga: W TYM DNIU NIE MA  WCZEŚNIEJSZYCH ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Nr lekcji

Czas trwania

1

7.10  -  7.40

2

7.45  -  8.15

3

8.20  -  8.50

4

8.55  -  9.25

5

9.30  -  10.00

Przerwa   15 minut

6

10.15  -  10.45

7

10.50  -  11.20

8

11.25 -11.55

9

12.00 – 12.30

 

Wszyscy nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w szkoleniu z projektu „Innowacyjny Tarnobrzeg”  w godzinach 13.00-17.00