e-Nauczanie                                                                      Dziś w galerii:  Cuda natury w obiektywie pana Ireneusza Krzemyka                            

 

Nowości na stronie

 

4.07.2014

Nasi uczniowie wyjechali na praktyki do NIemiec

4.07.2014

Wyniki rekrutacji na staże zagraniczne

17.06.2014

Wyniki Konkursu Eko-Planeta

4.05.2014

Konkurs plastyczny "Piękno Bieszczadów"

17.06.2014

Michał Kołodziej stypendystą Premiera

17.06.2014

Wyniki Konkursu Eko-Planeta

17.06.2014

Wyprawka szkolna 2014/2015

 

Kierunki kształcenia

 

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

Technikum Agrobiznesu

Technikum Logistyki

Technikum Spedycji

Technikum Turystyki Wiejskiej

Technikum Administracji

dla dorosłych

Technikum Rachunkowości

dla dorosłych

 

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Proorientacji Zawodowej

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców 

 

 

 

TBG-NET

tarnobrzeska sieć komputerowa
hosting, baza stron
lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-08-24 AD

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

godz. 9.30 - spotkanie w klasach uczniów z wychowawcą (przyporządkowanie klas w załączniku)

 

godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej (gimn. nr 2)

 

pobierz przydział sal   PDF        DOC

 

2014-08-28 MK

Ogłoszenie o kursach

 

We wrześniu i październiku 2014 r uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w kursach organizowanych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców:

1.       Budowa oczka wodnego z kaskadą – 20 osób

2.       Kurs florystyczny –  25 osób

3.       Kurs z projektowania przestrzennego –15 osób

4.       Kurs barmański –  50 osób

5.       Kurs  baristy –  40 osób

6.       Kurs obsługi kasy fiskalnej – 140 osób

oraz 8 osób odbędzie 10 dniową praktykę zawodową

Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem Wykonawców. Szczegółowych  informacji udziela Marzena Karwat  (sala nr 34).

Pobierz  listy osób zakwalifikowanych na kursy.

2014-06-30 AD

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

 

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z wykazem podręczników na nowy rok szkolny

 

pobierz (DOC): przedmioty ogólnokształcące

przedmioty zawodowe

 

 

 

Obejrzyj film

 

2014-06-17 ZM

 

Wyniki Konkursu Eko-Planeta

 

Zakończyła się rywalizacja w szkolnym Konkursie Eko-Planeta.

Ideą Konkursu jest :

- upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego

- aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć

- poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Zwycięzcą etapu szkolnego został Michał Kołodziej.

Wyróżnienia otrzymali: Michał Chrząstek, Kamila Sudoł i Natalia Wolak.

 

 

2014-06-30 AD

Egzaminy  poprawkowe

 

Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I-III, którzy otrzymali oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2013/2014:

 

1. Matematyka - 25 sierpień 2014 godz. 9.00

2. Podstawy architektury krajobrazu - 25 sierpień 2014 godz. 9.00

3. J. niemiecki - 27 sierpień 2014 godz. 9.00

4. J. angielski - 25 sierpień 2014 godz. 9.00

5. Rachunkowość - 25 sierpień 2014 godz. 9.00

6. J. polski - 27 sierpień 2014 godz. 9.00

7. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu - 25 sierpień 2014 godz. 9.00

 

2014-07-04 TS

Nasi uczniowie w Eisenach

 

W ramach współpracy podjętej z Niemcami oraz  projektu pnwm (Polsko- Niemiecka Wspólpraca Młodzieży) 11 uczniów uczniów naszej szkoły oraz 1 absolwent (Klaudia Dominas, Klaudia Kisiel, Aleksandra Pasek, Anna Sierokosz, Sylwia Żarów, Angelika Byczek, Martyna Kucięba, Katarzyna Kozioł, Magdalena Dworak, Beata Jadach, Kacper Smykla, Dawid Bąk) z kierunków: architektura krajobrazu, hotelarstwo oraz gastronomia udało się wraz z opiekunem, p. Lucyną  Krakowiak na miesięczną praktykę do Eisenach w Turyngii. Uczniowie podjęli pracę w ekskluzywnych  hotelach oraz przy adaptacji terenów zieleni. Praktyka ta pozwoli im niewątpliwie podszkolić swoje umiejętności językowe, zdobyć doświadczenie praktyczne w wykonywanym zawodzie, jak również poznać zwyczaje i obyczaje naszych zachodnich sąsiadów.

Czekamy zatem z niecierpliwością na nasze koleżanki i naszych kolegów i ich wrażenia z pobytu w Niemczech. Oczywiście trzymamy za nich mocnooooo kciuki.

 

2014-07-04 TS

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

„PIĘKNO BESKIDÓW  I BIESZCZADÓW„

 

Michał Kołodziej i Paulina Sądel wykonali prace na XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Piękno Beskidów i Bieszczadów”. Konkurs ma promować walory kulturowe, krajobrazowe i turystyczne Beskidów i Bieszczadów w myśl idei „ Europa Regionów”. Michał wykonał 4 prace różnymi technikami. Prace zostały wysłane do Gorlic. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi dopiero w październiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-06-30 AD

Rozdanie dyplomów

 

W dniu 29 sierpnia 2014r. (piątek) od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

 

2014-08-28 MK

Ogłoszenie biznesowe

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

   dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Gmina Tarnobrzeg zwana w dalszej części Zaproszenia Zamawiającym, działająca przez Pełnomocnika  Marka Szczytyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego,  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówień pn:

Budowa oczka wodnego z kaskadą”

„Kurs baristy”

„Kurs florystyczny podstawowy”

„Kurs obsługi kasy fiskalnej”

„Szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego – AutoCAD w stopniu podstawowym”

„Kurs barmański”

„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie kursów/ praktyk”,

w ramach projektuPodkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dokumenty proceduralne, tj. zaproszenie do składania ofert, oferta cenowa, oświadczenie VAT można pobrać w dziale Zawodowcy

2014-06-30 AD

Wyprawka szkolna 2014

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2014 r. pod poz. 1024 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1024/1

 
Prezydent Miasta Tarnobrzega Zarządzeniem nr 243/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r. ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do „Wyprawki szkolnej” od 18 sierpnia do 10 września 2014 r.

Najważniejszą zmianą w tegorocznej „Wyprawce” jest objęcie nią wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (z wyjątkiem niewidzących) bez względu na dochód na osobę w rodzinie  oraz klasę i szkołę, do której uczęszczają.

Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 W tym roku „Wyprawka „ obejmie uczniów klas II,III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (lo, technikum, zsz). Dla tej grupy uczniów podstawowym kryterium jest nowe, jednakowe dla wszystkich kryterium dochodowe tj. 539 zł na osobę w rodzinie,

(ale nie ustalamy dochodu, jak w poprzednich latach, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tylko tak jak do zasiłku rodzinnego ).

Jeżeli  rodzina ucznia korzysta z zasiłku rodzinnego lub dodatków do zasiłku rodzinnego, wystarczającym dokumentem, załączanym do wniosku będzie zaświadczenie , że rodzina z takiego świadczenia korzysta.

W pozostałych przypadkach konieczne będzie złożenie takich dokumentów o dochodach, jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.

 Będzie również, tak jak w latach ubiegłych, możliwość przyznania dofinansowania uczniom z klas objętych „Wyprawką” i pochodzących z rodzin, w których kryterium dochodowe jest przekroczone, ale występuje np. sieroctwo, wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba w rodzinie itp.

Liczba tych dofinansowań będzie ograniczona.

 

Czytaj Zarządzenie Prezydenta

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/zarzadzenia/2014/sierpien_
2014/243.pdf

 

2014-06-30 AD

Uwaga maturzyści

 

Informacja dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna – 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek), godz. 9:00

 

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2014 r.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z matury (w sierpniu 2014r.) należy do 04 lipca 2014r. złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu.

 

2014-07-04 EZ

 

 

 

Projekt:     ”Staże w Unii Europejskiej szansą na ponadnarodową karierę zawodową”
Nr proj. 2014-1-PL01-KA102-001343

 

Wyniki rekrutacji na staże zagraniczne

 

Powołany przez dyrektora szkoły p. Marka Szczytyńskiego - szkolny zespół rekrutacyjny w składzie:

Halina Zbyrad- nauczyciel języka obcego,

Beata Rządzka- nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Karolina Szczepańska- pedagog szkolny, 

Ewa Brzozowska- nauczyciel języka obcego,

  wyłonił w procesie rekrutacji zgodnie z jej regulaminem  3 grupy kandydatów na staże zagraniczne do Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

pobierz:

Regulamin rekrutacji na staż      

Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista rezerwowa

 

2014-06-17 KS

Michał Kołodziej stypendystą

Prezesa Rady Ministrów

 

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły – Michał Kołodziej z klasy III technikum architektury krajobrazu po raz trzeci został stypendystą w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014”. Spośród 995 uczniów zgłoszonych do projektu ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego, 804 zostało wyróżnionych poprzez przyznanie stypendium, w tym również Michał.

 Michał ma już na swoim koncie wiele sukcesów. Jest nie tylko wzorowym uczniem, którego średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wyniosła 5,50, ale również chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych, konkursach wiedzy, konkursach plastyczno-literackich, recytatorskich i zajmuje w nich czołowe lokaty. W bieżącym roku szkolnym jest również stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

 


następna strona >>

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557    budynek przy ul. Jasińskiego 158225573

zsrtbg@wp.pl